ruhyazenfrdekkplesukuzyi
  • ZAŁOŻONA W 1910 ROKU
    NOWY JORK

Studenci wydziału prawa Stanforda obrażają sędziego Duncana

Konserwatywny sędzia Kyle Duncan z najbardziej konserwatywnego federalnego sądu okręgowego w Stanach Zjednoczonych zdecydował się porozmawiać ze studentami Szkoły Prawa Uniwersytetu Stanforda. Sędzia Duncan to znany konserwatywny prawnik w Stanach Zjednoczonych, który jeszcze przed rozpoczęciem kariery sędziowskiej bronił interesów przeciwników aborcji i dyskredytował uznanie przez Sąd Najwyższy prawa do małżeństw osób tej samej płci, a jako sędzia został powszechnie znany w szczególności z odmowy używania wymowy w jednej ze spraw transpersonalnych. Najwyraźniej podczas wydarzenia poglądy sędziego na życie zderzyły się z poglądami uczniów. Do konstruktywnej dyskusji nie doszło jednak: wydarzenie przerodziło się w chaos. Studenci obrzucali obelgami, a sędzia udawał, że nie rozumie pewnych drażliwych kwestii. Po tym jak sędzia wezwała administrację uczelni o pomoc, Tirien Steinbach – Dziekan ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego – stanął po stronie studentów, tłumacząc, że sędzia swoimi decyzjami pozbawia praw młodsze pokolenie, a studenci mają także prawo do wolności słowa, nawet jeśli te słowa są szkodliwe. W rezultacie wydarzenie zakończyło się skandalem, a sędzia wychodząc, nazwał jednego z uczniów „strasznym idiotą”. 

Co ciekawe, część konserwatywnych prawników wzywa do wydalenia z uczelni studentów dopuszczających się przestępstw, zakazu pracy w sądach lub nałożenia na kancelarie prawne obowiązku niezatrudniania studentów dopuszczających się przestępstw (tzn. wzywają do zastosowania takiego samego podejścia w stosunku do studentów ). Po tym, jak w wiadomościach pojawiła się afera, Wydział Prawa wystosował pisemne przeprosiny do sędziego, wskazując, że wolność słowa jest najważniejszą zasadą uczelni, która została naruszona zachowaniem uczniów. Szkoła stwierdziła również, że pracownica nie dopełniła swoich obowiązków i zamiast egzekwować obowiązujące w szkole zasady dotyczące wolności słowa, interweniowała w niewłaściwy sposób.

 

Autor: Igor Słabych

https://t.me/uslegalnews

16.03.2023